کوپلر چیست ؟

کوپلر استاندارد کوپلر استاندارد چیست؟ کوپلراستاندارد یک نوع از پر کاربرد ترین و پر مصرف ترین نوع کوپلر ( وصله مکانیکی ) ها ( انواع کوپلر یا وصله مکانیکی : کوپلر انتهایی، کوپلر پیچی، کوپلر تبدیل، کوپلر جوشی سازه، کوپلر چپ و راست و … ) به شمار می رود که در همه جای سازه […]