کوپلر چیست ؟

کوپلر استاندارد

کوپلر استاندارد چیست؟
کوپلراستاندارد یک نوع از پر کاربرد ترین و پر مصرف ترین نوع کوپلر ( وصله مکانیکی ) ها ( انواع کوپلر یا وصله مکانیکی : کوپلر انتهایی، کوپلر پیچی، کوپلر تبدیل، کوپلر جوشی سازه، کوپلر چپ و راست و … ) به شمار می رود که در همه جای سازه های بتنی قابلیت مصرف را دارا می باشد. کوپلر استاندارد را اصطلاحا کوپلر رزوه را ستگرد نیز خطاب می کنند و این نام گذاری به این دلیل است که رزوه داخلی کوپلر استاندارد از نوع راستگرد می باشد .

تذکر : رزوه آرماتور ها باید تا انتها درون کوپلر استاندارد بسته شوند

کاربرد کوپلر استاندارد

کوپلر استاندارد زمانی قابلیت مصرف پیدا می کند که امکان چرخش آرماتور ها ( حداقل یکی از آرماتورها ) در داخل بتن وجود داشته باشد.
کوپلر استاندارد برای میلگرد های با سایز 16 تا 50 تولید می شود کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد جهت تحمل نیرو های وارده برای آرماتور رده S 500 AVI و مطابق با آیین نامه ACI318 از نوع تیپ 2 طراحی شده است ، بنابراین مطابق آیین نامه مذکور بدون محدودیت در تمامی قسمت های سازه قابل استفاده می باشد و لذا ضایعات آرماتور ها به صفر خواهد رسید .
به طور نرمال پیشنهاد می گردد در ستون ها برش میلگرد ها به طول 6 متر صورت گیرد، که در این حالت تعداد کوپلر مورد نیاز هم کاهش خواهد یافت.